ΑΧ αυτή η λεπτή ζωγραφική πετρελαίου τέχνης.Τέτοια σαϊτ βλέπω και ζηλεύω:

" Όταν είδαν την πραγματική ζωγραφική, ο Howard πήρε τα δάκρυα στα μάτια του και Janice ήταν βουβό..." και άλλος... "Εξέτασα τις σελίδες τέχνης σας και ήμουν ζαλισμένου!"

H Συνέχεια επι του σαϊτ -----> http://www.robertbenjamin.com/Greek/greek.htm